Kontaktné informácie

Prevádzka: Technopol events, Kutlíkova 17, Bratislava
IČO: 46844341, IČ DPH: SK2023603373
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2888 2636

Prevádzkovateľ
SHARKAM B&B CATERING s.r.o.,
Krokusová 3, 821 07 Bratislava

Telefón

Alexandra Benkovská - 0907888500Anna Dočkalová – 0903 351 128

Mail

Event manažér: benkovska@sharkam.euManažér kantíny:info@technopolevents.eu