Kontaktné informácie

Prevádzka: Technopol events, Kutlíkova 17, Bratislava
IČO: 46844341, IČ DPH: SK2023603373
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2888 2636

Prevádzkovateľ
SHARKAM B&B CATERING s.r.o.,
Krokusová 3, 821 07 Bratislava

Telefón

Rasťo Bielčik – 0905 202 121Anna Dočkalová – 0905 879 584

Mail

Event manažér: bielcik@sharkam.euManažér kantíny:info@technopolevents.eu